duif

De Adventskerk 

De Kerk van eeuwen bewaart een schat aan verhalen en rituelen van, over en voor mensen onderweg, met hun vragen over de zin van het bestaan, met hun verlangen en hun hoop. 

In de Adventskerk proberen we een pleisterplaats te zijn, om op verhaal te komen en stil te staan bij wat er toe doet in jouw leven en dat van de ander. 

Herfst

Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot,

steeds zeldner denk ik dat mijn werkelijk wezen

zich tonen zal en durven te genezen

van de steeds naderende duidelijker dood.

Vandaag zag ik de hemel door het weemlend lover

verbleken tot een dodelijk zuivere helderheid.

Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd

en er is haast geen tijd meer voor mij over.

Er ruist een hoge ruime wind

door de recht opgerezen bomen;

aan het zwarte water is een hert gekomen,

en door het oevergras schijnt laag de zon...

Dit is het enig antwoord, dat ik vind,

dat mij bevrijden zou, zo ik ’t vertalen kon.

                                         M. Vasalis